Dịch vụ bảo trì

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ MÁY TÍNH

I

SỬA CHỮA BẢO TRÌ CÓ HỢP ĐỒNG


 

 

 


 

 

1. BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ & SỐ LƯỢNG NHIỀU

Số Máy

Giá 1 Máy        

Ghi Chú

• Bảo trì định kỳ mỗi tháng 1 lần (vệ sinh máy tính, update virus, tối ưu hệ thống...)

• Cài đặt, sửa chữa phần mềm máy tính: nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt tức thời khi máy tính hoặc hệ thống mạng gặp sự cố .( KH gọi là tới / tháng )

• Update virus và sửa lỗi Windows ngay trong ngày, khi có những Virus nguy hiểm xuất hiện.

• Tư vấn miễn phí mọi vấn đề về vi tính.

05 đến 10

80,000/1máy    

Chưa bao gồm 10% VAT

10 đến 20

70,000/1máy    

Chưa bao gồm 10% VAT

Trên 20

65,000/1máy

Chưa bao gồm 10% VAT

2. BẢO TRÌ TOÀN PHẦN           

Số máy

Giá 1 máy

Chưa bao gồm 10% VAT

•Bảo trì định kỳ hàng tháng (vệ sinh máy tính, update virus, tối ưu hệ thống...)

• Cài đặt, sửa chữa phần mềm máy tính: nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt tức thời khi máy tính hoặc hệ thống mạng gặp sự cố (không hạn chế số lần sửa chữa trong tháng).

•Update virus và sửa lỗi Windows ngay trong ngày, khi có những Virus nguy hiểm xuất hiện.

•Tư vấn miễn phí mọi vấn đề về vi tính.

05 đến 10

90,000/1máy

Chưa bao gồm 10% VAT

10 đến 20

85,000/1máy  

Chưa bao gồm 10% VAT

Trên 20

75,000/1máy

Chưa bao gồm 10% VAT

Khi có sự cố nhân viên sẽ đến tức thời   (Chậm nhất không quá 30 phút kể từ khi nhận được yêu cầu)

II

ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MẠNG LAN (Dành cho doanh nghiệp)

 

1. Hệ thống mạng dùng Internet

Cài đặt toàn bộ hệ thống mạng LAN. Cài đặt máy in chung trong hệ thống mạng và chia sẻ dữ liệu. Cài đặt các máy nhận & cùng truy cập Internet. (Không đi dây)

-02 đến 05

-06 đến 10  

50,000/1máy

45,000/1máy

Chưa bao gồm 10% VAT

Trên 10     

40,000/1máy

2. Đi dây mạng LAN ( giá vật tư )

- Dây mạng thường

- Dây mạng tốt

- Đầu bấm thường

- Đầu bấm tốt

 

01met  

01met

 

5,000

6,000 ->8,000

Chưa bao gồm 10% VAT

01Cái

01Cái

3,0000

5,000

III

SỬA CHỮA BẢO TRÌ KHÔNG HỢP ĐỒNG

 

1. Xử lý sự cố lỗi chương trình.

01

95,500

Chưa bao gồm 10% VAT

2. Diệt virus, spyware, cài phần mềm.

01

120,000

Chưa bao gồm 10% VAT

3. Cài đặt mới Windows + phần mềm.

01

120,000

Chưa bao gồm 10% VAT

4. Cài đặt Windows + Thiết bị ngoại vi 

01

120,000

Chưa bao gồm 10% VAT

5. Khắc phục không cài đặt.

01

95,000

Chưa bao gồm 10% VAT

6. Sửa lỗi ổ đĩa cứng (Lỗi nhẹ)

01

120,000

Chưa bao gồm 10% VAT

7. Sửa lỗi ổ đĩa cứng (Lỗi nặng,)

01

300,000

Chưa bao gồm 10% VAT

8. Sử lý sự cố mạng ( tùy theo trường hộp)

01

 

Chưa bao gồm 10% VAT

 

Có chiết khấu cafe cho anh em giới thiệu khách hàng cho công ty.
Gọi ZaloFacebook